ABC Analýza

Co znamená analýza ABC?

ABC analýza je metoda používaná pro kategorizaci zásob. Dále se používá k prioritizaci problémů, úkolů, produktů nebo aktivit. Shrnutě řečeno, ABC analýza zahrnuje rozdělování zásob do kategorií podle přínosu a použití.

Jako nástroj z oblasti controllingu je ABC analýza zvláště vhodná pro přípravu rozhodnutí o problémech řízení podniku. Lze ji rozdělit do tří segmentů:

  • A-certifikáty (velmi důležité)
  • B-certifikáty (důležité)
  • C-certifikáty (méně důležité)

Myšlenka za ABC analýzou je, že i malé množství zdrojů může přispět k velkému úspěchu, pokud je použito na správném místě.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th