ADSp

Co je ADSp?

ADSp je zkratkou pro „Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen“, což jednoduše znamená Německé všeobecné podmínky pro spediteury. Jedná se o soubor doporučení představených Německým svazem pro spedici a logistiku (Deutscher Speditions-und Logistikverband e. V. – DSLV) ke dni 1. ledna 2016.

Jejím úkolem je poskytnout společnostem ze sektorů obchodu, průmyslu, dopravy a přepravy „smluvní regulaci“ a tak dosáhnout vyvážení zájmů mezi jednotlivými smluvními stranami.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th