AMS Souborování

Co je AMS Filing?

AMS filing, také známé jako Automatizovaný systém manifestování, je dokument, který je předložen americkými celními orgány a popisuje veškeré zboží určené do země. Dokument musí být podán min. 24 hodin před odjezdem lodě z přístavu nakládky.

AMS filing byl zaveden v roce 2004 v USA za účelem zajištění bezpečnosti. Jednoduše řečeno, systém slouží k sledování nákladu a potlačování možných bezpečnostních hrozeb. Kromě námořní přepravy se tento systém vztahuje i na jiné dopravní prostředky, jako je letecká, železniční a pozemní doprava.

AMS filing je prováděn dvěma způsoby:

  • Oznámení o nákladu: Importer Security Filing (ISF) musí být předložen spolu s dalšími doklady nejpozději 24 hodin před nakládkou zboží na loď.
  • Zpráva o dopravě: celní přihláška musí být podána před příjezdem lodě do přístavu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th