ATA Carnet

Co je ATA Carnet?

ATA znamená Admission Temporaire, česky dočasné přijetí, a Temporary Admission v angličtině.

ATA carnet je mezinárodní dočasné vývozní a dovozní doklad. Používá se pro vyřízení celních formalit (dovozu) bez nutnosti platby cel a daní za výrobky, které mají být do roka znovu vyvezeny.

ATA carnet se široce používá pro dočasné přijetí výrobků a je uplatnitelný ve více než 70 zemích. Může se označovat jako „pas pro zboží“ nebo „pas pro zboží“.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th