ATR certifikát

Co je ATR certifikát?

ATR certifikát je celní dokument používaný pro obchod mezi zeměmi Evropské unie (EU) a Tureckem. Tento certifikát umožňuje dovoz určitých typů zboží mezi těmito dvěma stranami bez dovozních tarifů. Produkty bez cla nepokrývají zemědělské produkty, uhlí a ocel.

Bez získání ATR certifikátu budou na dovoz do EU uplatněny běžné necelní tarify. Obchodníci, kteří chtějí vyvážet neclované zboží, které není pokryto ATR certifikátem, mohou tak učinit získáním certifikátu EUR1.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th