Automatic Identification System (AIS)

Co je Automatic Identification System?

Automatic Identification System je nedílnou součástí celosvětového systému pro nouzové situace a bezpečnost na moři (GMDSS). AIS je nástroj pro elektronický přenos dat mezi plavidlem a přijímací stanicí AIS. Data mohou být přenášena mezi plavidly, plavidlem a pobřežní stanicí nebo plavidlem a satelitem. A všechna plavidla, která se navigují v blízkosti sebe a mají integrovaný AIS, mohou znát směr a rychlost ostatních plavidel.

AIS je povinným požadavkem od roku 2004 pro všechna plavidla o hmotnosti přesahující 300 tun a plující mezinárodně.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th