Automatický sklad malých dílů

Co je to automatické skladování malých dílů?

Automatický sklad malých dílů se používá k uložení malých dílů ve způsobu, který šetří místo a využívá dostupný prostor. Jak název napovídá, je vždy plně automatizovaný, na rozdíl od skladu s vysokým skladovacím prostorem. Díky rychlému, flexibilnímu a spolehlivému skladování zboží v krabicích a bednách nabízí vysokou obratovost, krátké doby přístupu a optimální využití prostoru.

Různá zařízení pro manipulaci s nákladem zajišťují optimální manipulaci s krabicemi a bednami – a tím vysokou skladovací hustotu a maximální využití prostoru. Řízené operace skladování a vyzvedávání provedou servopospichovadla nebo zásobníkové jeřáby, které se obvykle ovládají přes počítačový terminál. Tímto způsobem dosáhnou požadované malé díly automaticky k zaměstnanci, který zpracovává objednávku.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th