Barge - Výtah na vodě

Co je Barge?

Prám je loď se širokým dnem vyvinutá k přepravě zboží po řekách a kanálech, kterými velké lodě nemohou projít. Typická velikost pramu se měří na 195 x 35 stop a může unést až 1500 tun zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th