Benchmarking

Co je Benchmarking?

Benchmarking je nástroj, kterým podniky provádějí konkurenční analýzu. Základně se jedná o proces porovnávání produktů, metod a služeb jiných podobných firem. Pomáhá získat poznatky o fungování konkurence a určit rozdíly ve výkonu společnosti.
Díky benchmarkingu jsou podniky schopny identifikovat rozdíly, zaplnit mezery ve výkonu a odhalit možnosti zlepšení. Identifikací nejlepších postupů nejúspěšnějších společností pomáhá benchmarking jako metoda managementu lepšímu posouzení vlastní pozice na trhu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th