Bezplatné prohlášení o plynu

Co je Deklarace bez plynu?

Prohlášení o bezpečnosti před nebezpečím od plynu je proces, který zajišťuje, že všechny kontejnery vstupující na pozemek společnosti nepředstavují hrozbu pro bezpečnost pracovníků. Obecně společnost provádí kontrolu všech příchozích náklaďáků proti riziku udušení, otravy, otravy, požáru nebo výbuchu.

Aby se minimalizovalo riziko vystavení zaměstnanců nebezpečným látkám, jsou všechny kontejnery kontrolovány předtím, než se jim umožní vyložení na pozemek společnosti. Pokud po kontrole nehrozí žádné nebezpečí, inspektor vydá prohlášení o bezpečnosti před nebezpečím od plynu, které umožňuje vyložení kontejneru.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th