Vinculační informace o celním sazbě (BTI)

Co je to Vinculační informace o celním tarifu?

Binding Tariff Information (BTI) je proces žádání o informace o tarifech od celních orgánů pro konkrétní výrobek. BAF se používá v rámci Evropské unie (EU) k zajištění stejného poplatku nebo klasifikace tarifu pro podobné výrobky.

BTI může používat pouze jeho vlastník. A v některých případech může být použito jménem vlastníka a nikoliv jinými obchodníky.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th