British International Freight Association (BIFA)

Jaká je definice BIFA?

Britská mezinárodní společnost pro nákladovou dopravu (British International Freight Association) je obchodní asociace neziskového charakteru se sídlem ve Spojeném království (UK). Organizace zastupuje britské spediční firmy, které se zabývají mezinárodní přepravou zboží pro importující a exportující společnosti.

BIFA je vlastněna svými členy a je řízena malým sekretariátem, který jedná jménem svých členů v oficiálních záležitostech s nevládními organizacemi a vládami. Kromě toho je organizace hlasem a zástupcem spedičních firem ve Velké Británii na mezinárodní scéně.

Jako jedno z řídících orgánů pro přepravce nákladu stanovuje BIFA pravidla a standardy pro tuto oblast ve Velké Británii.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th