Bufferové úložiště

Co je to vyrovnávací paměť?

Zařízení pro dočasnou skladovací kapacitu, známé také jako zařízení pro krátkodobou skladovací kapacitu, je dočasným místem skladování pro zboží v skladech. Vzhledem k tomu neexistují pevná místa pro uložení ve skladu na buffer. Zařízení pro dočasnou skladovací kapacitu není určeno jako konečné místo skladování: uložené zboží zde čeká na další fázi procesu, jako je expedice, výroba nebo příprava objednávky. Díky umístění zařízení pro dočasnou skladovací kapacitu mezi dvě po sobě následující fáze procesu zajišťuje, aby byl plynulý proces zaručen i v případě poruch nebo fluktuací. Pokud například dojde k poruše ve prvním kroku procesu, práce může pokračovat ve druhém kroku procesu se zbožím z zařízení pro dočasnou skladovací kapacitu. Avšak zařízení pro dočasnou skladovací kapacitu v rámci intralogistiky samozřejmě také generuje další náklady. Kromě toho, že vyžaduje hodně místa, vyvolává také další organizační úsilí. Kromě toho je nutné pořízení regálů a skladovací techniky.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th