Business to Consumer (B2C)

Co znamená Business to Consumer (B2C)?

B2C, neboli obchod mezi firmami a konečným spotřebitelem, je obchodní transakce, která existuje mezi podniky a konečným spotřebitelem. V rámci B2C jsou zboží a služby prodávány přímo jednotlivým osobám a domácnostem, které jsou koncovými uživateli.

B2C podnikání je široce známo a jeho strategie je založena na reakci trhu. Navíc jsou marketingové zprávy předávány emocionálně spíše než logicky.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th