Cargo

Co je Cargo?

Náklad, také známý jako přeprava, se odkazuje na zboží nebo produkty přepravované z jednoho místa na druhé – vodou, vzduchem nebo po souši. Původně se termín „náklad“ odkazoval na zboží, které bylo nakládáno na palubu lodě. Dnes se však náklad používá pro všechny druhy zboží, včetně toho přepravovaného železnicí, dodávkou, nákladním vozidlem nebo intermodálním kontejnerem.

Náklad zahrnuje veškeré zboží na palubě dopravního prostředku, ale nezahrnuje předměty jako osobní tašky, zboží ve skladě, vybavení nebo produkty určené pro podporu přepravy. Přeprava nákladu je hlavně pro komerční účely, pro které je vydáván letový lístek (air waybill), námořní přepravní listina (bill of lading) nebo jiný průvod.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th