Carriage and Insurance Paid to (CIP) - Přeprava a pojištění placeny do (CIP)

Co je znamená Carriage and Insurance Paid to?

Carriage and Insurance Paid to (CIP) je pravidlo Incoterms, kde veškeré náklady jsou nesené prodávajícím až do okamžiku, kdy jsou zboží doručeny kupujícímu přepravci na jmenované místo určení. Jakmile je zboží doručeno na dohodnuté místo a k předem určenému přepravci, náklady a rizika přecházejí na kupujícího.

Podle tohoto pravidla prodávající splnil svou povinnost ve chvíli, kdy zboží bylo doručeno přepravci podle dohody.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th