Carriage Paid To (CPT) - Přeprava zaplacena do

Co znamená Carriage Paid To?

Carriage Paid to je mezinárodní obchodní podmínka, která vyžaduje, aby prodávající zaplatil za dopravu zboží až do jeho finálního cíle. Zboží se považuje za doručené pouze poté, co je předáno dopravci.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th