Cartage Agent - Dopravce

Co znamená pojmenování Cartage Agent?

Přepravní agent je lokální nákladní společnost, která je smluvně vázána k vykonávání práce pro mnohem větší silniční nebo letecké nákladní společnosti. Především tedy agent vyzvedává nebo doručuje zboží v oblastech, kde tyto velké společnosti nevykonávají svou činnost.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th