Časový rozsah vyzvednutí

Co je časové okno pro vyzvednutí?

V rámci určitého časového okna pro odběr jsou zboží určené k přepravě vyzvednuty řidičem u zákazníka na jeho provozovně.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th