Částečná paleta

Co je částečná paleta?

Částečná paleta je paleta, ze které byla část zatížení odstraněna, protože částečné palety jsou jednotky, které byly odděleny při výběru objednávek a zůstávají, když se objednávají menší jednotky jako kompletní balení.

Částečná paleta tedy neobsahuje obvyklé položky, ale pouze malé množství položek určitého typu. Jedná se o množství pro výběr, které je menší než číselná jednotka balení nebo přípravy k expedici. Protože manipulace s částečnými paletami se podstatně liší od manipulace s plnými paletami, často jsou skladovány na samostatné skladovací ploše, tzv. výběrové skladiště.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th