Celní deklarace

Co je celní prohlášení?

Celní prohlášení je dokument, který zobrazuje seznamy a podrobný popis zboží určeného k importu nebo exportu. Celní prohlášení se nejčastěji podává cestujícími při příjezdu nebo odjezdu na hranicích jednotlivých zemí.

Celními prohlášeními celní orgány kontrolují, jaké druhy zboží nebo předmětů jsou importovány nebo exportovány. Kontrola slouží především dvěma hlavním účelům:

  1. Při dovozu: chránit zemi před škodlivým nebo nebezpečným zbožím pro ekonomiku a životní prostředí.
  2. Pri exportu: provádět nařízení omezení určitého zboží pro vývoz a provádět dohledová opatření.

Cestující, kteří neprohlásí správně dovoz nebo vývoz zboží, mohou být potrestáni pokutou nebo zabavením zboží. V některých případech jsou však na určité zboží uvaleny vysoké dovozní cla, aby se občané nebo podniky odrazovaly od jeho dovozu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th