Celní poplatek

Co je celní poplatek?

Cložné poplatky jsou daně nebo poplatky uložené dovozům a vývozům zboží celními orgány na pokyn vlády země. Ekonomicky je clo účtováno k vytváření příjmů pro vládu.

Celní clo je také uplatňováno k omezení přílivu zahraničního zboží na místní trh. Tím se chrání místní zboží před dominancí zahraničních výrobků. Navíc jsou účtovány daně a poplatky k trestání země prostřednictvím sankčního mechanismu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th