Celník

Co je celní agent?

Celník je zákonodárný úředník, který pracuje jménem vlády a provádí inspekce zboží a osob pohybujících se do a země.

V závislosti na zemi a regionu plní celník některé z následujících úkolů:

  • chrání hranice před pašováním
  • vymáhá clo a poplatky za dovoz zboží
  • chrání práva duševního vlastnictví
  • chrání zájmy místního trhu
  • chrání zájmy místních spotřebitelů
  • plní mezinárodní povinnosti

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th