Cena zóny

Co je Zónová cena?

Zónová cena je sazba pro přepravu pošty, nákladu nebo zboží na kteroukoli lokalitu v určité zóně nebo regionu. V tomto smyslu jsou zákazníci, kteří posílají zboží do zóny, účtováni stejnou sazbou.

V případě, že přeprava zboží spadá mimo zónu, platí se odlišnou sazbu. V praxi se sazby/ceny přepravy zvyšují s narůstající vzdáleností nebo odchylkou od výchozího bodu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th