Certifikát o fumigaci

Co je to Certifikát oproti hmyzu?

Fumigační certifikát je schválený dokument vydávaný orgánem pověřeným k udělení oprávnění, který ukazuje, že zásilka a dopravní materiály byly řádně fumigovány. Všechny země, které požadují tento certifikát, nebudou schopny uvolnit zásilku bez něj.

Certifikát obsahuje podrobnosti o fumigaci dovozeného zboží, jako je účel ošetření, typ použitých insekticidů a teplotní rozsah, který byl použit. Všechny informace zajišťují správný postup fumigace.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th