Certifikát o shodě (CoC)

Co je Certifikát shody?

Certifikát o shodě je doklad, který potvrzuje, že dodávané zboží nebo služby vyhovují požadovaným standardům. Certifikát o shodě je způsobem, jak zajistit, že spotřebitelé v dovozních zemích jsou chráněni před škodlivými nebo podstandardními výrobky.

Příchozí zboží, které nesplňuje standardy, stanovené dovozní zemí, nemusí být povoleno. V některých případech jsou přepravované výrobky zkonfiskovány.

Certifikát o shodě je také nazýván jako certifikát o plnění a certifikát o souladu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th