Certifikát o shodě

Co je Certifikát o shodě?

Certifikát o shodě je dokument, který potvrzuje, že dodávané zboží nebo služby splňují požadované normy. Tento dokument je způsobem, jak zajistit, že spotřebitelé v dovozních zemích jsou chráněni před škodlivými nebo podstandardními produkty.

Zboží, které nesplňuje normy stanovené dovozní zemí, se nemusí dovézt. V některých případech jsou přepravované zboží zabavené.

Tento dokument je také znám jako Certifikát shody a Certifikát souhlasu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th