Certifikát původu

Co je Certifikát původu

Certifikát původu je mezinárodní obchodní dokument, který potvrzuje původ zásilky. Základním účelem dokumentu je certifikovat, že přepravované zboží je zcela získané, vyrobené, vyráběné nebo zpracovávané v určité zemi.

Certifikát původu je vyžadován téměř všemi zeměmi při přepravě zboží přes hranice a používá se při celním odbavení. S pomocí certifikátu celní úřady kontrolují, zda zboží podléhá nějakým omezením a stanovují výši dovozních poplatků.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th