Chaotické skladování

Co znamená termín Chaotic Storage?

Chaotické skladování je dynamická forma skladování, při které jsou zboží vždy skladována tam, kde je místo. Tím je skladový prostor využíván co nejefektivněji, což vede k rychlejšímu zpracování.

Cílem je rozložit skladové lokace tak, aby bylo možné zboží co nejrychleji uskladnit a tím optimalizovat procesy. Každá nová položka a výběr zboží je systematicky zaznamenáván pomocí softwaru. Ztráta dat v této dynamické formě skladování by tedy představovala velké nebezpečí.

Aby chaotické skladování fungovalo, je však potřeba více než jen sofistikovaného softwarového řešení. Jak zboží, tak skladové lokace musí být systematicky označeny. Navíc je třeba zaznamenat také umístění jednotlivých položek.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th