Čistý přepravní list

Co je čistý námořní liják?

Pro pochopení významu čistého námořního listu je důležité vědět, co je to námořní list. Námořní list je právní dokument, který slouží jako smlouva mezi odesílatelem a přepravcem. Dokument obsahuje podrobné informace (počet zboží, typ a cíl) týkající se přepravovaných zásilek.

Čistý námořní list je dokument, který přepravce poskytuje po přepravě a potvrzuje, že zásilka byla přijata v pořádku. Před poskytnutím dokumentu přepravce provede důkladnou kontrolu, aby se ujistil, že zboží bylo doručeno do dohodnutého místa tak, jak bylo převzato.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th