CMR přepravní list

Co je to CMR dopravní list?

CMR waybill je přepravní dokument pro mezinárodní přepravu, která se provádí na základě CMR „Úmluvy o mezinárodní smlouvě o přepravě zboží silniční dopravou“.

CMR přepravní list je standardizovaný přepravní list, ve kterém jsou podle směrnic CMR zdokumentovány nejdůležitější informace a součásti přepravní smlouvy. Vydávání, zacházení a přesný obsah přepravního listu reguluje „Mezinárodní dohoda o smlouvách o přepravě v silniční nákladní dopravě“.

Tento přepravní dokument má několik průvodních kopií, které musí být podepsány jak odesílatelem, tak přepravcem. Odesílatel obdrží první kopii jako důkaz, že předal zboží přepravci. Ostatní kopie přepravního listu doprovází zboží až do místa vykládky. Zde příjemce potvrzuje příjem zboží a předá přepravci podepsaný CMR přepravní list jako důkaz, že přepravce dodal zboží. CMR také reguluje odpovědnost za přepravní škody.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th