CMR

Co znamená zkratka CMR v logistice?

„CMR“ znamená „Úmluva o mezinárodní přepravě zboží po silnici“ v angličtině a „Úmluva o mezinárodní přepravě zboží po silnici“ v francouzštině.

CMR je také známá jako „CMR přepravní list“. Jedná se o dokument používaný k regulaci přepravy po silnici a slouží jako mezinárodní dohoda. Tento dokument byl přijat většinou evropských států s cílem regulovat právní otázky týkající se přepravy zboží po silnici.

Dokument CMR musí obsahovat následující informace:

  • datum a místo, kde byl dokument vyplněn
  • název a adresa dopravní společnosti a příjemce
  • popis přepravovaného zboží a způsob balení
  • hmotnost zboží
  • náklady související s zbožím
  • informace o nebezpečném zboží

Historie CMR

Tato dohoda byla uzavřena v roce 1956 pod záštitou OSN. Zakládajícími státy byly: Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Švédsko a Švýcarsko. Mezitím se k této dohodě připojily všechny evropské státy, několik států ve Střední Asii a na Blízkém východě a také dva africké státy (Maroko a Tunisko).

Termín v praxi

Termín „CMR“ se ve skutečnosti odkazuje na samotnou dohodu, ale v praxi se často používá také jako synonymum pro CMR přepravní list.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th