Container

Co je kontejner?

Kontejner je utěsněná, pevná, opakovaně použitelná kovová krabice sloužící k uchování zboží, které vyžaduje přepravu po moři, kamionem nebo po železnici. Kontejner musí být stavěn pro opakované použití, snadno naplnitelný nebo vyprazdňovatelný a zvláště určený pro usnadnění přepravy zboží bez středního překládkování.

Všechny kontejnery musí mít konstrukční příslušenství schopné odolat přepravnímu tlaku, který se může v některých případech vyskytnout při normálním provozu trvalé dopravy.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th