Cross Docking

Co je proces Cross Docking?

Cross docking je postup v logistice, kdy jsou produkty dodavatele distribuovány přímo zákazníkům s minimálním nebo žádným skladováním na terminálu pro distribuci. Jinými slovy, cross docking je proces vykládky zboží ze zdroje na přívěsu nebo nákladních vozidel a okamžitým naložením zboží na dopravní systém pro odjezd.

Tento proces je sice rychlý, ale není vhodný pro všechny potřeby skladů. Pro sklady zpracovávající čerstvé potraviny však proces pomáhá vyhnout se zpožděním na terminálu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th