Deklarovaná hodnota pro přepravu

Co znamená Deklarovaná hodnota přepravy pro automobily?

Hodnota nákladu, kterou odesílatel deklaruje dopravci za účelem stanovení poplatků a stanovení limitu odpovědnosti dopravce za škodu, ztrátu nebo zpoždění.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th