Demuráž

Jaká je poplatek za odklad?

Demurrage je poplatek, který je vyměřován příjemci smluvní stranou, pokud pronajaté kontejnery nejsou vyklizeny na přístavu nebo terminálu a vráceny na místo určení smluvní stranou.

Obvykle je smluvní straně příjemci poskytnuto stanovené volné období (laytime). V rámci tohoto volného času musí příjemce kontejner vyklidit a vrátit. Jinak je účtovatelný poplatek za překročení doby trávené na přístavu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th