Dispatcher Money

Co je Dispatcher Money?

Dispatcher peníze jsou stimul, který je poskytován dohodáři lodní společností, aby podněcoval dohodáře k co nejmenšímu strávení času při nakládání či vykládání nájemné lodi. Obvykle, dohodář obdrží na základě smlouvy dohodnutý čas na nakládku či vykládku jakékoli pronajaté lodě.

Pokud uplyne dohodnutý čas, aniž by bylo vráceno plavidlo, bude dohodář povinen zaplatit pokutu. Díky dispatcher penězům dostává dohodář platbu za rychlé nakládání či vykládání pronajaté lodě.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th