Dispatcher

Co je Dispatcher?

Dispečer je osoba, která pracuje v oddělení komunikace organizace a jejím úkolem je přijímat a předávat informace. Základně dispečer koordinuje činnost s řidiči nákladních vozidel a zainteresovanými stranami ohledně dodávek zboží. Kromě toho dispečer sleduje pohyb zboží a optimalizuje vozový park pomocí systému pro řízení dopravy.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th