Distribuce

Co znamená distribuce v logistice?

Distribuce v logistice se vztahuje na celkové řízení, které dohlíží na pohyb zboží od jeho výroby až po prodejní místo. To může zahrnovat cokoli od dopravy, balení, skladování, kontrolu zásob, prohlídky místa a oblasti až po zpracování informací. Distribuce v logistice zahrnuje mnoho procesů. Hlavním cílem je dosažení efektivní distribuce a plynulého pohybu hotových výrobků ke zákazníkům.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th