Distribuční centrum

Co je distribuční centrum?

Distribuční centrum je zařízení obvykle naplněné zbožím dostupným pro distribuci do různých prodejen. Distribuční centrum je také známo jako centrum plnění, překladiště a centrum manipulace s balíky.

Společnost může mít několik distribučních center v závislosti na přidělené roli každého z nich. Zatímco některé společnosti mohou mít jedno centrum, které plní několik funkcí, jiné oddělují funkce pro každé centrum.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th