Distribuční kanál

Co je distribuční kanál?

Distribuční kanál je proces v řetězci sítí pro distribuci zboží a služeb. V závislosti na řetězci distribuce zahrnuje distribuční kanál výrobce, distributora, velkoobchodníka, maloobchodníka a spotřebitele. Obecně vzato, zboží pochází přímo od výrobce, který ho předává velkoobchodníkovi, který ho také předává maloobchodníkovi, který poté prodává koncovým uživatelům.

Nicméně v tomto věku nemusí zboží nutně projít všemi distribučními kanály. Například výrobce se může rozhodnout prodat přímo koncovému spotřebiteli místo toho, aby šel přes řetězce distribuce.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th