Distribuční logistika

Co je myšleno po distribuční logistice?

Distribuční logistika, také známá jako prodejní logistika, se zabývá plánováním, realizací a kontrolou pohybu zboží. Jedná se o meziodvětvový logistický systém, kde cílem je zefektivnit logistický kanál od dodavatele k zákazníkovi – zejména z hlediska nákladů a výkonu.

Jako spojka mezi výrobou a prodejem společnosti zahrnuje distribuční logistika veškeré procesy skladování, manipulace a dopravy zboží od výroby ke zákazníkovi. Konkrétně se distribuční logistika zabývá procesy, které jsou nezbytné k tomu, aby se produkty společnosti dostaly k zákazníkovi co nejrychleji. K tomuto účelu je distribuční logistika rozdělena na strategické, taktické a operační úkoly.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th