Distributor - Distributor

Co je to distributor?

Distributor je subjekt, který nakupuje zboží a opětovně je prodává, zejména maloobchodníkům. V rámci distribučního kanálu se distributor podílí jako jednoho z propojujících kanálů na přesunu produktů od výrobce k koncovým uživatelům.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th