Dodací list

Co je dodací list?

Dodací list je dokument, který popisuje obsah balíku. Dokument ukazuje seznam zboží a množství uzavřené ve zásilce. V některých případech může být kopie dodacího listu podepsána příjemcem zboží a odeslána zpět prodejci.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th