Dodací příkaz

Co je Dodací list?

Dodací příkaz je dokument, který může vystavit majitel nákladu, příjemce, odesílatel nebo dopravce k doručení zboží jiné straně. Dodací příkaz by měl být odlišen od listu přepravného. Dodací příkaz není směnitelný dokument a neslouží jako důkaz nebo potvrzení o zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th