Dodání s meškaním

Co je doručovací prodleva?

Doručovací zpoždění je situace nedodržení dohodnutého termínu dodání dodavatelem. V takovém případě může kupující požadovat náhradu škody. Pokud nebyl stanoven pevný termín dodání, kupující musí nejprve požádat obchodníka o nový termín dodání. V takovém případě dojde ke zpoždění dodání, pokud předcházející třetí termín také uplyne neúspěšně. Kupující poté má možnost odmítnout přijetí. Kromě toho smí dodavatelovi účtovat veškeré dodatečné náklady, které mu vzniknou v důsledku zpoždění dodání. V této souvislosti není nutné posílat upomínku.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th