Dodáno celně a clo zaplaceno (DDP)

Co znamená zkratka DDP ve logistice?

DDP znamená Doručeno celně placeno. Jedná se o dodací smlouvu, ve které prodávající přebírá odpovědnost za všechny možné rizika a náklady spojené s přepravou zboží, dokud kupující nedostane zboží na místo určení. Prodávající musí platit náklady na dopravu, vývoz a dovozové poplatky, pojištění a další náklady.

Prakticky je DDP to samé jako Doručeno na místo (DAP). Dodací pravidla prospívají kupujícím díky převzetí rizik a odpovědnosti za dodávku prodávajícím. Naopak kupující už nemusí nést žádné náklady při převzetí zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th