Dodáno do terminálu (DAT)

Co znamená zkratka DAT v logistice?

DAT znamená Dodáno na terminál. To znamená, že prodávající je odpovědný za pokrytí všech dopravních nákladů až po vyložení zboží na správný terminál. Kromě toho musí prodávající vyřídit zboží pro vývoz (pokud je to vhodné).

Pokud prodávající z nějakého důvodu nemůže vyložit zboží na dohodnutém terminálu, měl by zvážit přepravu podle podmínek DAP. Náklady po místě vyložení ponese kupující. Stejně jako u DAP je prodávající odpovědný za zpoždění a ukládací poplatky.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th