Dodáno nepřímo uhradína (DDU)

Jaký je význam termínu "Delivered Duty Unpaid"?

Delivered Duty Unpaid (DDU) je zastaralé pravidlo incoterms, které bylo nahrazeno pravidly DAP a DAT. DDU je dohoda o dodání, na kterou prodávající přebírá zodpovědnost za dodání zboží na místo určené kupujícím. Prodávající nese odpovědnost za bezpečné doručení zboží na dohodnuté místo.

Avšak kupující nese veškeré náklady (jako např. celní poplatky, cla a další poplatky) spojené s dovozem zboží. V případě, že strany chtějí, aby prodávající nesl část poplatků, musí být to jasně uvedeno ve smluvních podmínkách.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th