Dodavatel

Kdo je dodavatel v podnikání?

Dodavatel je osoba nebo společnost, která poskytuje zboží nebo služby jiné osobě nebo subjektu. V každé obchodní transakci jsou dvě strany. Jednou stranou je prodávající a druhou kupující. Prodávající je většinou označován jako dodavatel, zatímco kupující je kupující.

V distribučním kanálu dodavatel vyrábí zboží a předává je distributorům. Odtud přechází zboží k velkoobchodníkovi, dokud nedosáhne konečného spotřebitele. V některých oblastech podnikání se dodavatel nazývá dodavatelem.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th